Bericht vanuit het bestuur

 

Ondernemersfondsen: Corona proof!?

Ook voor ondernemersfondsen zijn het uitdagende tijden. In veel gemeentes zien we dat de ondernemers fondsen extra actief zijn en worden ingeschakeld in het lenigen van de Corona nood. Dat gebeurt in vele vormen. Op de aanstaande ledenvergadering zullen daar ongetwijfeld vele voorbeelden van langs komen.

Ondertussen krijgen we vanuit uit het land berichten dat er in verschillende gemeentes initiatieven zijn om tot de oprichting van nieuwe ondernemersfondsen te komen. Goede berichten dus!

Bestuur LPOF zoekt versterking!

Het LPOF is in 2019 opgericht. Dit jaar is het jaar dat we echt actief zijn geworden.  Dat we niet fysiek bij elkaar mogen komen is ook voor het LPOF een tegenvaller. Dat neemt niet wat dat we inmiddels ruim 20 leden hebben en dat verschillende fondsen overwegen om zich ook bij het LPOF aan te sluiten.

Het gaat dus snel met het LPOF, edoch: alleen ga je snel, maar met elkaar kom je verder.

Vandaar deze oproep voor versterking van het bestuur. We zijn nu met 3 leden. We zouden dat graag, ook i.v.m. de continuit, willen uitbreiden.

Voor vragen over en/of interesse in een bestuursfunctie bij het LPOF kan je contact opnemen met Hans de Leeuw, secretaris, 06-53323494, hansdeleeuw@debreevaart.nl of één van de andere bestuursleden.

Algemene Ledenvergadering!

Op woensdag 11 november om 14.00 houden we onze ALV. Deze ALV verloopt via Teams van Microsoft. De agenda is als volgt:

14.00 uur: Welkomstwoord door Pieter Douma

14.05 uur: Update vanuit het Landelijk Platform Ondernemers Fondsen

14.20 uur: Ondernemersfondsen in tijden van Corona

15.00 uur: Presentatie door Bureau Blaauwberg

15.45 uur: Ingekomen vragen

16.00 uur: Einde bijeenkomst

  Interesse?

Onze ALV staat ook open voor niet-leden. Als u wilt deelnemen dan kunt u zich aanmelden bij Angelique van de Kraats, ondersteuner van het bestuur, angelique@lpof.nl. Zij stuurt u vervolgens een link om deel te nemen.

 

 

Nieuws Overzicht