Presentatie Blaauwberg digitale vergadering LPOF | 11 november 2020

Blaauwberg heeft tijdens de digitale vergadering van het Landelijk Platform Ondernemers Fondsen op 11 november 2020 een presentatie gegeven over actuele onderwerpen die het ondernemersfonds raken:

  • Ondernemersfondsen en coronacrisis
  • Juridische stabiliteit van retributieregelingen

 

Ondernemersfonds in coronacrisis

  • Fondsen hebben zich in afgelopen 15 jaar bewezen als stabiele partners in lokale economische speelveld. De bekende systematiek ‘voor en door ondernemers’, bestedingsvrijheid, en eigen trekkingsrechten heeft op ruim veertig plekken in het land een veelzijdige dynamiek opgeroepen.
  • Noodzaak om collectief te investeren is in 2020 mogelijk nog actueler dan voorheen. Overal buigen ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en andere partijen zich over de vraag hoe te investeren in crisisherstel.
  • Ondernemersfonds kan een belangrijk vehikel zijn om die ambitie vorm te geven.
  • Maar, het gaat niet vanzelf. 2020 is geen business as usual. Ook fondsen moeten anticiperen op veranderde omstandigheden.
  • Opgave voor fondsen om zich te positioneren aan de ‘oplossende kant’, en nieuwe dynamiek te brengen, gebruik makende van bestaande structuren.

 Juridische stabiliteit van retributieregelingen

  • Een aantal ondernemersfondsen maakt gebruik van een retributieregeling. Een private afspraak waarbij de individuele fondsbijdrage in een aantal exact omschreven gevallen kan worden teruggevorderd. Met name voor de landbouw wordt deze afspraak vaker toegepast. Een praktische oplossing die goed kan werken zolang het een 'deal' tussen ondernemers blijft.
  • Het wordt een ander verhaal indien de overheid zich daarin gaat mengen. De gemeente Teylingen is op dit punt door het Haagse Gerechtshof terecht gewezen - uitspraak mei 2020. De politiek heeft actief gestuurd op de komst van een retributieregeling. Het Hof heeft nu geoordeeld dat dit een onrechtmatige werkwijze was. Via een omweg is er belastingongelijkheid gecreëerd. Ook Bodegraven-Reeuwijk is inmiddels door de rechter terechtgewezen.. 
  • Het probleem in beide gevallen is de sturende rol van de gemeente. De retributieregeling is opgenomen in moties en convenanten, en daarmee is het evident een gemeentelijk besluit. Bij de meeste andere fondsen met retributie is het stellig anders gegaan. Daar heeft de raad zich onthouden van politieke beïnvloeding ten aanzien van de retributie, en beoordeel dat dit een zaak tussen ondernemers is. De juridische houdbaarheid is daarmee veel steviger dan in Teylingen.

Klik hier voor de PDF van deze presentatie.

Downloads:

Kennisbank openbaar Overzicht