Concessie Ondernemersfonds Leeuwarden (LOF) verlengd met 10 jaar

De concessie van het LOF is verlengd met 10 jaar tot 2032!

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft dat 26 januari jl. besloten. Voor het LOF-bestuur is dat een belangrijke mijlpaal.

De ondernemers in de wijken en dorpen hebben de afgelopen jaren een belangrijke (financiële) bijdrage geleverd aan succesvolle evenementen en voorzieningen, die belangrijk zijn voor de economie en de leefbaarheid in onze gemeente. LF2018 is daar een goed voorbeeld van.

Met deze concessieverlenging kan LOF samen met de ondernemersverenigingen aan de slag met haar lange termijnvisie!

Samen nog vele impactvolle projecten ondersteunen die bijdragen aan een sterk en ondernemend Leeuwarden.

Het bestuur van Landelijk Platform Ondernemers Fondsen feliciteert Ondernemersfonds Leeuwarden met deze verlenging.

Nieuws Overzicht