Fysieke bijeenkomst LPOF & Algemene Leden Vergadering | 17 mei 2022

Hierbij nodigen wij u graag uit om aanwezig te zijn bij de fysieke bijeenkomst op dinsdag 17 mei 2022 in Alblasserdam.  

Al eerder aangemeld?

Mocht u zich al hebben aangemeld of afgemeld, dan is het niet noodzakelijk om nog een keer aan te melden. 

Deze fysieke bijeenkomst wordt gecombineerd met de Algemene Leden Vergadering.

 

 Informatie: 

 

Datum: dinsdag 17 mei 2022

Aanvang: 14.00 uur

Einde: ca 19.00 uur

Locatie: Cultureel Centrum Landvast, Haven 4 te Alblasserdam

Programma: 

 

14.00 – 14.45 u Ontvangst deelnemers en inloop

14.45 – 14.55 u Opening door de voorzitter

14.55 – 15.30 u Algemene Leden Vergadering o.l.v. Pieter Douma

1.       Opening.

2.       Ingekomen mededelingen en vaststelling van de Agenda.

3.       Terugblik op de verenigingsactiviteiten in 2021.

4.       Toelichting op het financieel verslag 2021

5.       Verslag kascommissie.

6.       Goedkeuring jaarverslag 2021.

7.       Goedkeuring begroting 2022.

8.       Verkiezing nieuw bestuurslid Hinrich Slobbe, voorzitter OF Zwijndrecht.

9.       Aftreden Pieter Douma.

10.   Rondvraag.

11.   Sluiting.

15.30 – 15.50 u pauze

15.50 – 16.20 u bijdrage door Ondernemersfonds Alblasserdam

16.20 – 16.30 u bijdrage Martijn Bijl Leeuwarden Ondernemers Fonds (LOF): verlenging looptijd

16.30 – 16.50 u stellen van vragen over verlenging looptijd

16.50 – 17.20 u in groepen bestuursaansprakelijkheid bespreken

17.20 – 18.30 u borrel & bites

18.30 u einde fysieke bijeenkomst LPOF

Aanmelden:

 

Wilt u aanwezig zijn bij deze fysieke bijeenkomst, dan horen wij dat graag via info@lpof.nl

Nieuws Overzicht