Welkom op onze website

Nederland heeft op dit moment een kleine 50 ondernemersfondsen. In al die gemeenten hebben ondernemers besloten om hun greep op het vestigingsklimaat te versterken en gezamenlijk te gaan investeren.

In 2019 hebben 18 fondsen besloten om een vereniging op te richten. Al vele jaren was er een informeel platform van fondsen, de behoefte om onderling ervaringen uit te wisselen en kennis op te bouwen. Als platform komen we twee keer per jaar bij elkaar, bij een collegafonds voor deze uitwisseling. 

Daarnaast wil het platform aandacht besteden aan belangenbehartiging, onder andere ten aanzien van BTW-kwesties. Maar ook praktische kwesties als een digitale fondsmanager of een ander informatiesysteem. 

Nieuws Overzicht