Een nieuw fonds: de Heerlen-route

Eind 2018 besloot de gemeenteraad van Heerlen tot het mogelijk maken van een ondernemersfonds. De daarvoor benodigde ozb-verhoging wordt in drie jaar opgebouwd, tot in 2021 de beoogde voeding van 1 miljoen per jaar bereikt wordt. De totstandkoming van Ondernemersfonds Heerlen is een opmerkelijk verhaal. Aan nieuwe fondsen gaat doorgaans een onderzoek vooraf en vaak is in dat onderzoek ‘draagvlak’ het sleutelwoord. 

Lees meer

Welkom op onze website

Nederland heeft op dit moment een kleine 50 ondernemersfondsen. In al die gemeenten hebben ondernemers besloten om hun greep op het vestigingsklimaat te versterken en gezamenlijk te gaan investeren.

In 2019 hebben 18 fondsen besloten om een vereniging op te richten. Al vele jaren was er een informeel platform van fondsen, de behoefte om onderling ervaringen uit te wisselen en kennis op te bouwen. Als platform komen we twee keer per jaar bij elkaar, bij een collegafonds voor deze uitwisseling. 

Daarnaast wil het platform aandacht besteden aan belangenbehartiging, onder andere ten aanzien van BTW-kwesties. Maar ook praktische kwesties als een digitale fondsmanager of een ander informatiesysteem.