Nieuws

Welkom op onze website

Maandag 17 februari

Nederland heeft op dit moment een kleine 50 ondernemersfondsen. In al die gemeenten hebben ondernemers besloten om hun greep op het vestigingsklimaat te versterken en gezamenlijk te gaan investeren.

In 2019 hebben 18 fondsen besloten om een vereniging op te richten. Al vele jaren was er een informeel platform van fondsen, de behoefte om onderling ervaringen uit te wisselen en kennis op te bouwen. Als platform komen we twee keer per jaar bij elkaar, bij een collegafonds voor deze uitwisseling. 

Daarnaast wil het platform aandacht besteden aan belangenbehartiging, onder andere ten aanzien van BTW-kwesties. Maar ook praktische kwesties als een digitale fondsmanager of een ander informatiesysteem. 

Een nieuw fonds: de Heerlen-route

Maandag 30 maart

Eind 2018 besloot de gemeenteraad van Heerlen tot het mogelijk maken van een ondernemersfonds. De daarvoor benodigde ozb-verhoging wordt in drie jaar opgebouwd, tot in 2021 de beoogde voeding van 1 miljoen per jaar bereikt wordt. De totstandkoming van Ondernemersfonds Heerlen is een opmerkelijk verhaal. Aan nieuwe fondsen gaat doorgaans een onderzoek vooraf en vaak is in dat onderzoek ‘draagvlak’ het sleutelwoord. 

Lees meer
Toon al het nieuws

Over het LPOF

Het Landelijk Platform Ondernemers Fondsen heeft als doel de aangesloten ondernemersfondsen en de uitvoeringsorganisaties van de fondsen in brede zin te ondersteunen. Dit doen we onder meer door:

1. Het vormen van een netwerk en het organiseren van bijeenkomsten
2. Het stimuleren van kennisdeling en samenwerking tussen de leden
3. Het ontwikkelen van standaarden en 'good practices'
4. Het behartigen van belangen van de leden bij landelijke en gemeentelijke overheid

Het bestuur van het Landelijk Platform Ondernemers Fondsen bestaat uit:

Lees meer
Meer over de club

Contact

Correspondentieadres
Kobaltweg 11
3542 CE Utrecht