Het bestuur van het LPOF

Het bestuur van het Landelijk Platform Ondernemers Fondsen bestaat uit:

Voorzitter: Hinrich Slobbe
Penningmeester en secretaris: Kyra Kasel
Bestuursleden: Bastiaan de Roo en Maurice Dunk