Over het LPOF

Het Landelijk Platform Ondernemers Fondsen is er voor alle gemeente-breed georganiseerde en middels een opslag op de OZB gefinancierde ondernemersfondsen.

Het Landelijk Platform Ondernemers Fondsen heeft als doel de aangesloten ondernemersfondsen en de uitvoeringsorganisaties van de fondsen in brede zin te ondersteunen. Dit doen we onder meer door:

1. Het vormen van een netwerk en het organiseren van bijeenkomsten
2. Het stimuleren van kennisdeling en samenwerking tussen de leden
3. Het ontwikkelen van standaarden en 'good practices'
4. Het behartigen van belangen van de leden bij landelijke en gemeentelijke overheid

Om haar doelen te realiseren organiseert het LPOF regelmatig virtuele en fysieke kennis- en netwerkbijeenkomsten, wordt de actualiteit gedeeld middels een nieuwsbrief en onderhoudt zij op deze website zowel een openbare- als een gesloten kennisbank met alle informatie over het opzetten van ondernemersfondsen, voorbeelden van statuten en reglementen, jurisprudentie en de belangrijkste kenmerken van haar leden.

Het bestuur en het secretariaat kunt u bereiken via e-mail: info@lpof.nl.