Het Fonds Ondernemend Groningen heeft een nieuwe naam: Ondernemersfonds Groningen

Het Fonds Ondernemend Groningen heeft een nieuwe naam: Ondernemersfonds Groningen. Korter en krachtiger, en misschien wat pittiger, en ook aansluitend bij de naamgeving van vergelijkbare fondsen elders in Nederland. Behalve een nieuwe naam heeft het fonds ook een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Deze werden op woensdagmiddag 23 september gepresenteerd door voorzitter Berjo Wortmann aan de voorzitters van de vijf bedrijvenverenigingen in Groningen.

Het Ondernemersfonds Groningen speelt, vaak achter de schermen en minder zichtbaar, nadrukkelijk een rol in de economie van de stad. Het fonds wordt gefinancierd middels een opslag op de OZB niet-woningen, en dankzij deze middelen kunnen tal van projecten mogelijk worden gemaakt in het algemeen belang van ondernemers in Groningen. Groningen telt ruim tienduizend ondernemingen.

De Groningse fonds ging van start op 1 januari 2011, met als doel ondernemersverenigingen te helpen bij het ontwikkelen van plannen die bijdragen aan een economisch gezonde en aantrekkelijke stad. Door het oprichten van een fonds kon ook worden voorkomen dat er situaties ontstaat dat sommige ondernemers wél, en andere niet willen bijdragen aan voorzieningen waar alle ondernemers baat bij hebben.

Bron: Groninger Ondernemers Courant (klik hier voor volledig artikel)

Nieuws Overzicht