Fysieke bijeenkomst LPOF | 6 december 2022

Het verslag van deze fysieke bijeenkomst staat in de besloten kennisbank.

Op dinsdag 6 december 2022 zijn we te gast bij Het Ondernemersfonds Gouda én de gemeente Gouda. Zij bieden ons onderdak in het monumentale Stadhuis, centraal gelegen op de Markt.

Inloop vanaf 14.00 uur. Einde ca 18.00 uur. 

Programma:

14:00 - 14.30 uur   Ontvangst deelnemers en inloop.

14.30 - 14.45 uur   Opening door Hinrich Slobbe, voorzitter LPOF.

14.45 - 15.15 uur   Welkom door Michiel Bunnik, wethouder Gouda en Maarten van Essen, voorzitter Ondernemersfonds Gouda.

15.15 - 15.45 uur   Actualiteiten van het LPOF.

Pauze

16.00 - 17.20 uur   De rol van Ondernemersfondsen in het krachtenveld tussen Ondernemers en Ondernemersverenigingen en de Overheid.

Een interactieve discussie met bijdragen van o.a. Frank Hordijk, partner bij Hordijk & Hordijk, Nico Voogt, voormalig voorzitter van Gouda Onderneemt, OF Gouda, OF Leiden en OF Utrecht.

Toelichting:

We zien een afnemende rol van KvK, MKB en VNO-NCW in het lokale overleg over toekomst en beleid. Ook de rol van de traditionele lokale ondernemersverenigingen staat onder druk. Wie wil er lokaal nog meepraten terwijl gemeente besturen zoekende zijn naar hun rol in het (beroeps) onderwijs, verduurzaming, energietransitie, infrastructuur, het nieuwe werken?. Welke rol moet/kan/wil het bestuur van een ondernemersfonds daarin spelen? Helemaal niet, faciliterend, leidend met een mandaat of voorzien we nieuwe overleg vormen?

17.20 - 17.30 uur   Rondvraag en afsluiting.

17.30 – 18.30 uur  Borrel & Bites

Aanmelden via de site van LPOF. Klik in de agendakolom op ‘’inschrijven’’ (nadat u bent ingelogd) bij het event op 6 december 2022. U kunt zich ook aanmelden door een mail te sturen naar info@lpof.nl.

Site Landelijk Platform Ondernemers Fondsen

Op de site kunt u veel informatie vinden:

·         Nieuws

·         Welke andere ondernemersfondsen zijn aangesloten?

·         Basisgegevens van ondernemersfondsen (besloten kennisbank)

·         Community LPOF: hier kunt u vragen stellen (besloten kennisbank)

 

Nieuws Overzicht