Fysieke bijeenkomst LPOF & Algemene Leden Vergadering | 28 maart 2023

Hierbij nodigen wij u graag uit om aanwezig te zijn bij de fysieke bijeenkomst op dinsdag 28 maart.  

 

Deze fysieke bijeenkomst wordt gecombineerd met de Algemene Leden Vergadering.

 Informatie: 

Datum: dinsdag 28 maart 2023

Aanvang: 14.00 uur

Einde: ca 18.00 uur

Locatie: omgeving Utrecht

Programma: 

 14.00 – 14.45 u Ontvangst deelnemers en inloop

14.45 – 14.55 u Opening door de voorzitter

14.55 – 15.30 u Algemene Leden Vergadering o.l.v. de voorzitter Hinrich Slobbe

1.       Opening.

2.       Ingekomen mededelingen en vaststelling van de Agenda.

3.       Terugblik op de verenigingsactiviteiten in 2022

4.       Toelichting op het financieel verslag 2022

5.       Verslag kascommissie

6.       Goedkeuring jaarverslag 2022

7.       Goedkeuring begroting 2023

8.      Contributie 2023-2024

9.      Verkiezing nieuw bestuurslid Kyra Kasel, fondsmanager Ondernemersfonds Utrecht

10.   Rondvraag.

11.   Sluiting.

15.30 – 16.00 u pauze

16.00 – 18.00 u programma

18.00 u Borrel & Bites

 

Aanmelden:

Wilt u aanwezig zijn bij deze fysieke bijeenkomst, dan horen wij dat graag via info@lpof.nl

Nieuws Overzicht