Verslag fysieke ledenbijeenkomst - 28 maart 2023

Op dinsdag 28 maart 2023 kwamen 22 leden (15 ondernemersfondsen) van het Landelijk Platform Ondernemers Fondsen bij elkaar in Carlton President Hotel te Utrecht.

Deze fysieke ledenbijeenkomst was gecombineerd met de Algemene Leden Vergadering en werd voorgezeten door voorzitter Hinrich Slobbe van het Landelijk Platform Ondernemers Fondsen.

Alle aanwezige leden hebben zich een voor een voorgesteld.

Om 14.50 uur start de Algemene Leden Vergadering met de volgende onderwerpen:

 1. Opening
 2. Ingekomen mededelingen en vaststelling van de agenda
 3. Goedkeuring verslag Algemene Leden Vergadering d.d. 17 mei 2022 te Alblasserdam
 4. Terugblik op de verenigingsactiviteiten in 2022
 5. Toelichting op het financieel verslag 2022
 6. Verslag kascommissie.
 7. Goedkeuring jaarverslag 2022
 8. Goedkeuring begroting 2023
 9. Contributie 2023-2024
 10. Verkiezing nieuw bestuurslid Kyra Kasel
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Het verslag van de Algemene Leden Vergadering staat in de besloten kennisbank. Hier kunt u (als u lid bent van LPOF) inloggen met uw mailadres en wachtwoord. Mocht het niet lukken, stuur dan een mail naar info@lpof.nl.

Na de Algemene Leden Vergadering werd het eerste onderwerp van de fysieke bijeenkomst besproken: btw-vraagstuk

De staatssecretaris heeft een viertal eisen gesteld waaraan moet worden voldaan om die btw-aftrek als fonds dan wel als Biz te mogen gaan heffen:

1.      Alleen voor verenigingen die de zakelijke belangen vertegenwoordigen en waar alleen ondernemers formeel bij zijn aangesloten;

2.      De vereniging zelf kwalificeert niet als btw-ondernemer;

3.      Aftrek alleen voor zover de kosten door de aangesloten ondernemers feitelijk worden gedragen;

4.      Aftrek gedeeltelijk als er ook vrijgestelde ondernemers zijn aangesloten (banken, verzekeringskantoren, artsen)

Klik hier voor document BTW besluit Staatscourant 2011

Een ondernemersfonds heeft met vier vormen van belastingen te maken:

1.      Gemeentelijke belasting

2.      Btw

3.      Vennootschapsbelasting

4.      Inkomstenbelasting

Het gaat erom dat er geen eenheid is over de regelgeving.

Na de pauze drie presentaties:

1.      Mijn OfU Portaal demo door Kyra Kasel

Sinds kort heeft Ondernemersfonds Utrecht voor de trekkingsgebieden een nieuw administratiesysteem: OfU portaal. De laatste jaren merkte het fonds dat de informatiebehoefte van haar achterban groeide. Als het geld goed uitgegeven wordt, is dat een teken van een goed georganiseerd gebied. Een goed georganiseerd gebied wil bepaalde zaken kunnen inzien, alsmede zicht en controle op zaken kunnen houden. Het voordeel van dit portaal is dat alle communicatie over aanvragen en facturen op 1 plek gebundeld staan.

Klik hier voor de PowerPoint presentatie van Kyra Kasel.

2.      Presentatie Parkmanagement Lage Weide (PLW) door Roeland Tameling

Lage Weide is een van de Utrechtse gebieden waar ondernemers de afgelopen jaren actief aan de slag zijn geweest om een professioneel parkmanagement te realiseren. Directeur-bestuurder Roeland Tameling geeft de aanwezige leden een kijkje in de keuken van dit gebied.

Klik hier voor de PowerPoint presentatie van Roeland Tameling.