Verslag fysieke ledenbijeenkomst & ALV - 4 oktober 2023

Op woensdag 4 oktober 2023 zijn 25 leden (15 ondernemersfondsen) van het Landelijk Platform Ondernemers Fondsen bij elkaar gekomen in de filmzaal van Gerrit te Uithoorn.

Deze fysieke bijeenkomst was gecombineerd met de Algemene Leden Vergadering en werd voorgezeten door voorzitter Hinrich Slobbe van LPOF.

Alle aanwezigen stellen zich voor en de voorzitter heet iedereen van harte welkom, met een speciaal welkom voor Jan Hazen, wethouder van Uithoorn.

De gastheer, Henri van Schaik, voorzitter van Ondernemersfonds Uithoorn, heet ook alle aanwezigen van harte welkom in ‘zijn’ Uithoorn De Kwakel.

Na bovengenoemde welkomstwoorden geeft wethouder Jan Hazen een presentatie over gemeente Uithoorn en het ontstaan van Ondernemersfonds Uithoorn.

Bijdrage Landelijk Platform Ondernemers Fondsen

·         Financiële begroting LPOF & Goedkeuring contributieverhoging 2024

Begroting en contributieverhoging zijn met meerderheid van stemmen aangenomen

·         Online-systeem Ondernemersfondsen

Ondernemersfonds Utrecht heeft voor de trekkingsgebieden een nieuw administratiesysteem: OfU portaal. De laatste jaren merkte het fonds dat de informatiebehoefte van haar achterban groeide. Als het geld goed uitgegeven wordt, is dat een teken van een goed georganiseerd gebied. Een goed georganiseerd gebied wil bepaalde zaken kunnen inzien, en ook zicht en controle op zaken kunnen houden. Het voordeel van dit portaal is dat alle communicatie over aanvragen en facturen op 1 plek gebundeld worden.

Klik hier voor de PowerPointpresentatie van de bijeenkomst op 17 mei jl. van Kyra Kasel.

(Heeft u interesse in dit systeem, dan kunt u contact opnemen met Kyra Kasel, secretaris@lpof.nl)

Na een half uur pauze was er een interactieve discussie over de btw-regeling, onder leiding van Hinrich Slobbe.

Om 16.30 uur gaf Jimmy Danner van Subsidie Adviesbureau een presentatie over de subsidiemogelijkheden in Nederland”

Klik hier voor de PowerPointpresentatie van Jimmy Danner.

Nieuws Overzicht