Over het LPOF

Het Landelijk Platform Ondernemers Fondsen heeft als doel de aangesloten ondernemersfondsen en de uitvoeringsorganisaties van de fondsen in brede zin te ondersteunen. Dit doen we onder meer door:

1. Het vormen van een netwerk en het organiseren van bijeenkomsten
2. Het stimuleren van kennisdeling en samenwerking tussen de leden
3. Het ontwikkelen van standaarden en 'good practices'
4. Het behartigen van belangen van de leden bij landelijke en gemeentelijke overheid

Het bestuur van het Landelijk Platform Ondernemers Fondsen bestaat uit:

Voorzitter:             Pieter Douma
Penningmeester:   Wim Kuypers
Secretaris:             Hans de Leeuw

en wordt ondersteund door : Angelique van de Kraats. U kunt ons bereiken via e-mail: info@lpof.nl en 06-11831540

Meer over het LPOF

Contact

Correspondentieadres
Kobaltweg 11
3542 CE Utrecht